Sơn phủ bóng clear ngoại thất KA-225

Sơn phủ bóng clear KA-225 là loại keo trong suốt một thành phần có độ bóng cao, dùng để phủ bóng cho các bề mặt đã được sơn hoàn thiện bằng các loại sơn nước trang trí, sơn trang trí đặc biệt của Kavic (Sơn đá nghệ thuật, vân đá, nhũ, v.v…).