Sơn lót siêu kháng kiềm nội thất KA-339

Sơn lót kháng kiềm nội thất KA-339 (Nano) là sơn hệ nước, trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic. Sơn có độ bám dính tốt.