Sơn lót kháng kiềm nội thất KA-303

Sơn lót kháng kiềm nội thất KA-303 là sơn hệ nước, trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic. Sơn có độ bám dính tốt, giúp kháng lại hàm lượng kiềm trong vôi tự do của xi măng. KA-303 được dùng làm sơn lót kháng kiềm nhằm bảo vệ và giảm tiêu hao cho lớp sơn phủ trang trí.