Sơn lót kháng kiềm ngoại thất KA-603

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất KA-603 là sơn hệ nước, trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic. Sơn có độ bám dính tốt, giúp kháng lại hàm lượng kiềm trong vôi tự do của xi măng. KA-603 được dùng làm sơn lót kháng kiềm nhằm bảo vệ và giảm tiêu hao cho lớp sơn phủ trang trí.