Sơn bóng mờ cao cấp nội thất KA-366

Sơn bóng mờ nội thất KA366 là loại sơn cao cấp hệ Acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam