Sơn siêu bóng nội thất KA-395

Sơn siêu bóng nội thất KA395 là loại sơn cao cấp hệ Acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam