Sơn siêu bóng cao cấp ngoại thất KA-693

Sơn siêu bóng ngoại thất KA692 là loại sơn cao cấp hệ Pure Acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam