Sơn nhũ vàng ngọai thất KA-223

Sơn nhũ Vàng chùa Thái KA-223 là sản phẩm sơn nhũ hệ nước, khi sơn phủ lên tất cả các bề mặt tạo ra lớp sơn hoàn thiện có độ bóng cao, bề mặt với hiệu ứng ánh kim loại màu vàng óng ánh.