Trang chủ /

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

 

Văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi doanh nghiệp bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi, chính điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 
       
Văn hóa là linh hồn của DN

 

Không ngẫu nhiên mà những thương hiệu khổng lồ trên thế giới đều xây dựng cho mình một nét văn hóa đặc thù, dựa trên giá trị cốt lõi cũng như triết lý kinh doanh.

Chẳng hạn, Google luôn nỗ lực duy trì văn hóa cởi mở thường xuyên. Trong chiến lược quản trị cũng như tuyển dụng, Google luôn hướng đến việc xây dựng đội ngũ nhân viên chủ động, sáng tạo, đóng góp ý kiến, chia sẻ ý tưởng và quan điểm của mình. Điều đó cho thấy, trong VHDN của Google họ chú trọng đến khuyến khích sự sáng tạo.

 

Với “đại gia” Toyota, một thương hiệu hàng đầu thế giới của Nhật Bản cũng xây dựng cho mình những chuẩn mực và nguyên tắc rất chặt chẽ, dựa trên lợi ích to lớn của nhân viên, của người tiêu dùng. Điều này đã hình thành nên văn hóa của DN, một văn hóa rất riêng, giúp nhân viên công ty nâng cao tính sáng tạo và năng lực làm việc để Toyota đứng vững nhiều thập kỷ.

 

Những DN có quy mô lớn thường tập hợp những con người khác nhau về trình độ, quan hệ xã hội, tư tưởng văn hóa... nên đã tạo ra môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Muốn tồn tại và phát triển bền vững, DN chính là nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người. Điều này đòi hỏi DN phải xây dựng và duy trì một bản sắc văn hóa riêng, phát huy được năng lực và thúc đẩy sự đóng góp của toàn thể nhân viên vào mục tiêu chung

 

VHDN có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Ý thức được vai trò quan trọng của VHDN, ngay từ buổi đầu thành lập, Công ty Sơn Kavic đã xây dựng một hệ thống VHDN đặc thù, tiêu biểu cho những doanh nghiệp xây dựng thành công VHDN.

 

Dựa trên giá trị cốt lõi KAVIC đã xây dựng trên nền tảng VHDN với 3 tiêu chí: "Minh Bạch – Sáng Tạo – Trách Nhiệm”. Đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của KAVIC trong thời gian qua. Đó là sự khác biệt, là khẳng định sứ mệnh của một DN vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của đất nước.